Evde eğitim kavramı günümüzde en çok gündeme gelen kavramlar arasında yer almaktadır. Bireylerin ve çocukların çeşitli sebeplerle okul, kreş ve kolej gibi eğitim kurumlarına gidememesi durumunda evde eğitim almasını ifade etmektedir. BU eğitim şekli salgın hastalıklardan da kaynaklı olarak tercih edilen bir uygulamadır. Eğitimin aksatılmaması adına evde eğitim uygulaması bireylere oldukça büyük yarar sağlamaktadır. Evde eğitim kavramı günümüzde daha da ön plana çıkmaktadır.

Evde Eğitim Nedir?

Bu sisteminin de her eğitim içeriği gibi belli kuralları vardır. Evden eğitim hizmetinin alınabilmesi için en az dört aylık süre zarfında örgün eğitim kuruluşlarından doğrudan yarar sağlayamayacak durumda olması gerekmektedir. Sonraki aşamada kişilerin gerekli sağlık raporunun ve ilgili dosyaların düzenlenmesiyle özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler faydalanabilmektedir. Eğitimin aksamaması adına evde eğitim uygulaması oldukça etki sağlamaktadır.

Evde Eğitim Nedir?

Evde Eğitim Hizmetinden Nasıl Yararlanılır?

Evden eğitim hizmetinden yararlanabilmek için ilk safha da öğrencilerin velisi dolayısıyla kayıtlı olduğu okulun yer aldığı bölgede hizmet sağlayan rehberlik ve araştırma merkezine ilgili belgelerle başvurması gerekmektedir. Online eğitim sisteminde rehberlik ve araştırma merkezinde başvuru aşamasında süreçle ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. Öğrenci açısından yararını ve başarı sıralamasının da artış gösterdiğine dair yönlendirme yapılmaktadır. Eğitim hayatının devamlılığı açısından oldukça faydalıdır.

Evden eğitim hizmetinden yararlanmak için başvura aşamasında istenilen bir takım belgeler vardır. İlk olarak öğrencinin en az dört aylık süre içerisinde örgün eğitime katılım sağlayamayacağını beyan eden ve devam etmesi halinde olumsuz sorunları beraberinde getireceğini ifade eden sağlık raporudur. Başvuru da istenen diğer belge öğrenci adına başvuran velinin başvuru dilekçesidir. Son olarak da okulun öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi istenmektedir.

Evde Eğitim Nedir?

Evde Eğitimde Hizmeti Nasıl Sunulur?

 Bu eğitim hizmetinin sunumunda ilk olarak okulun bulunduğu bölgede yer alan rehberlik ve araştırma merkezine; sağlık raporu, veli başvuru dilekçesi ve öğrenci belgesiyle başvuru sağlanır. Evde eğitim sistemine ilişkin plan ve programlama, öğrencinin gereksinimleri ve eğitim seviyesi göz önünde bulundurularak haftalık ders saat on saat olarak belirlenir. Evde eğitim alması uygun görülen öğrenciler için verilecek derslerin içerikleri belirlenir.

Evden eğitim hizmetinde verilecek derslerin içeriği ve saati belirlendikten sonra il yada ilçe özel eğitim kurulu dolayısıyla yapılan planlama ile öğretmen görevlendirilir. Gerekli öğretmenin görevlendirilmesin de il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğü etkin rol oynamaktadır.

Evde Eğitim Nedir?

Evde Eğitim Hizmetinin Yararları Nelerdir?

Evden eğitim sistemi klasik eğitim sistemine göre daha maliyetsiz ve basittir. Servis ve yemek gibi giderler olmadığı için ekonomik olarak daha uygundur. Öğrenciyle birebir iletişim sağlandığı için anlama ve kavrama kabiliyeti açısından fayda sağlamaktadır. Ders saatleri öğrenci ve öğretmene bağlı olarak düzenlendiği için zaman yönetimi sağlamaktadır. Veliler tarafından da bu eğitimin klasik eğitime göre daha verimli olduğu gözlemlenmiştir.