Güvenli internet kavramı servis sağlayıcıları aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanan, kişisel verilerin korunmasına ve olası saldırıcıları önleyen erişim çeşididir. Zararlı programların bilgisayarınıza erişimini engelleyen ve aile bireyleri için güvenli erişimle internette gezinmesini yardımcı olan alternatif bir içeriktir.

Ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması da güvenli internet kavramını daha da ön plana çıkarmaktadır. Yetişkin bireyler internet kullanımında tecrübeli olsa dahi güvenli olan internet konusunda savunmasız kalabilir. Şahsi görüntüleri, ziyaret ettiği siteler, finansal alanda kart bilgileri, mesleğiyle alakalı belgeler olası bir saldırı da yanlış kişilerin eline geçebilir.

Günümüzde internet üzerinden yapılan hırsızlık ve bilişim suçlarının da artışı göz önüne alınınca riskin yüksek olduğu görülmektedir. Risk grubunda yer alanlar sadece yetişkinler değildir. Çocuklar da güvenli internet kullanılmaması konusunda mağdur edilebilecek gruplar arasındadır. Çocuklar eğitim süreci içerisinde artık interneti kaynak olarak kullanmaktadır. Sadece keyfi aktiviteler için değil artık yaşamın her alanında internet kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda çocukların internet kullanımı da yaygınlaşmaktadır.

Çocukları zararlı sitelerden ve yanlış internet kullanımından uzak tutmak için güvenli internet kullanımı şarttır. İnternet kullanımı ebeveynlerin gözetiminde yapılmalıdır. Bu şart sağlanamıyor ise ebeveyn kilidi olarak adlandırılan zararlı erişimleri kısıtlayan uygulamalar kullanılmalıdır.

1-) Güvenli İnternet Kullanımının Avantajları Nelerdir?

Güvenli internet kullanımı birey ve aile kavramı için büyük öneme sahiptir. Günümüzde gerek sosyal alanda gerek çalışma hayatında gerekse eğitim hayatında internet en çok başvurulan kaynaktır. Yetişkin bireyler açısından bankacılık faaliyetlerini evden çıkmadan pratik ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Eğitim konusunda sanal iletişim sayesinde ders verilmekte eğitim hayatı devam etmektedir.

İş hayatında yapılan iş başvurularında gerekli yeterlilikler mail yoluyla kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Resmi yazışmalarda birey ve kurumlara zaman kazandırmaktadır. İnternet kullanımında yaş aralığının en az olduğu çocuklar için de oldukça yarar sağlamaktadır. Eğitim hayatında dersleri için gerekli bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler. Strateji oyunlarıyla duyusal ve zihinsel gelişimlerini arttırmaktadır. Hobi edinmelerine ve hayal güçlerinin gelişimine büyük fayda sağlamaktadır.

2-) Güvenli İnternet Kullanmamanın Dezavantajları Nelerdir?

Güvenli internet kavramı günümüzde çok geniş bir perspektife sahiptir. İnternet kullanımı bireylere sınırsız ve özgür bir yaşam alanın sunmaktadır. Bunun yanı sıra birçok risk ve tehdidi de bünyesinde barındırmaktadır. Örneğin kişisel bilgi, belge ve görüntülerin yanlış kişilerin eline geçmesi halinde kötü sonuçlar doğurabilmektedir.

Kişiler şantaj, hırsızlık gibi suçlara maruz kalmakta; kişisel özgürlüklerinden bile alıkonulabilmektedir. Görüntülerle şantaj yapılmakta ve pornografik sitelere servis edilebilmektedir. Kişisel bilgileri kullanılarak yasa dışı işlemler yapılarak mağdur edilmektedir. Borsa gibi ticari iş kolunu oluşturan alanlarda kişisel bilgilere erişim kişiyi zarara uğratmaktadır.

Çocuklar açısından konuyu ele alırsak şiddet içerikli oyunlar çocukların saldırgan bir tutum izlemesine neden olmaktadır. Oyun bağımlılığı gerçek hayatla bağlarını koparmakta psikolojik soranlara neden olmaktadır. Pornografik içerikli siteler ahlaki gelişimleri için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

3-) Güvenli İnternet Kullanımı Ders Olarak Verilmeli Midir?

Güvenli internet kullanımı ulusal bir boyuttan ziyade günümüzde evrensel bir boyut kazanmıştır. Globalleşen dünya açısından ele alırsak her geçen gün internet kullanımı artmaktadır. Kullanıcılar her yaş grubuna ait bireylerden oluşmaktadır. Toplumun her sınıfında yer alan kullanıcılarının interneti güvenli bir şekilde kullanması için gerekli eğitimler verilmelidir.

Güvenli internetin ders olarak verilmesi küçükten büyüğe bilinçli bir toplum oluşturmak için önemlidir. Güvenli internet kullanımın ders olarak verilmesi aynı zamanda bilişim suçlarındaki oranı da azaltacaktır. Bu açıdan da mağduriyetleri azaltmış olacaktır.