İçindekiler

Öğrencilerin başarı seviyesini arttırarak öğrenme kapasitelerini en yükseğe taşıyan öğrenme biçimi ders çalışma tekniklerini ifade etmektedir. Öğrencilerin ilgisinin dağılmadan, etkili bir şekilde konuyu öğrenmesi açısından zaman yönetimi önemlidir. Uzun saatler mola vermeden ders çalışma şekli öğrencinin motivasyonunun azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca kısa süreli çalışmanın, uzun süreli çalışmayla verim olarak eşdeğer olduğu kanıtlanmıştır. Ders çalışma tekniklerinin planlı, ön çalışmaya dayalı ve gerekli çalışma ortamının sağlanarak yapılması büyük önem taşımaktadır.

Ders Çalışma Teknikleri

Planlı Çalışma Tekniği Nedir?

Ders çalışma konusunda en önemli hususlardan biri de planlı çalışmadır. Çalışılacak olan konunun gün ve saat bağlamında planlanması öğrenci için büyük kolaylık sağlayacaktır. Birden fazla dersin çalışılması gerektiği durumlarda konuların belirlenmesi kararsızlığı ortadan kaldıracaktır.  Ayrıca derslerin fazlalığından kaynaklı olarak yaşanan baskı da ortadan kalmış olacaktır.

Stres yönetimi sağlandığı için ders verimi ve kalitesi artmış olacaktır. Ayrıca yapılan planlama da ders saatlerinin yanı sıra aktivite saatleri, dinlenme, uyku, yemek ve ev işi gibi konular da planlanarak tüm gün verimli hale getirilebilir. Yapılan çizelgeye uyulması halinde öğrencinin motivasyonu artar ve hedefine ulaşması kolaylaşır.

Uygun Çalışma Ortamının Seçilmesi Nedir?

Ders çalışma tekniklerinde seçici olunması gereken diğer konuda uygun çalışma ortamının bulunmasıdır. Çalışma ortamı olabildiğince sade ve düzenli olmalıdır. Işık ve ısının yönetimi de bu konuda önem taşımaktadır. Tercih edilen alan gürültüden uzak ve sessiz olmalıdır. Bu şartların sağlanmaması dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Öğrencinin çalışırken ki duruşu da ders verimi açısından önemlidir. Çalışma alanında yatak veya koltuk gibi rahat mobilyalarda uzanarak çalışmak çalışma verimini düşürmektedir.

Çalışma ortamında masa ve sandalye kullanımı daha isabetli bir karar olacaktır. Ayrıca kullanılan mobilyalar fazla karmaşık ve çarpıcı renkler barındırmaması da bir diğer önemli konudur. Duvar rengi olarak göz yoran koyu renklerden ziyade sade ve açık renkler tercih edilmelidir. Duvarlarda dikkat çeken tablo ve resim bulundurmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma ortamı için gürültülü ve kalabalık olmayan yerler tercih edilmelidir. Örneğin kafe gibi mekânlardan ziyade kütüphane gibi yerlerin seçimi daha elverişli olacaktır. Bu hususlar dikkate alındığı takdirde öğrencinin başarı sıralamasında gözle görülür bir artış olacaktır.  Şartların elverişsiz olduğu alanlarda çalışmak öğrencinin ders saatinin uzamasına ve veriminin azalmasına sebebiyet verecektir.

Derse Hazırlık Nedir?

Çalışılacak olan konunun önceden okunması ve tekrar edilmesi konuyu kavrama da çok etkili olan bir yöntemdir. Ders öncesinde yapılan bu ön çalışma sonrasında derste aynı konunun işlenmesiyle pekiştirme yapılmış olacaktır. Ayrıca ön çalışma yapıldığı için de konuyu anlama da güçlük çekilmesi sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Matematik ve geometri gibi sayısal içerikli konularda derse hazırlık yapmak verimi çok arttırmaktadır. Konuyla bağlantılı olarak ön çalışma yapılması başarı seviyesini ve ders çalışma isteğini de arttırdığı gözlenmiştir.

Ders Çalışma Teknikleri

Not Tutma Nedir?

Ders esnasında not tutma konunun kalıcılığı açısından büyük öneme sahiptir. İşitme yoluyla kavranan bilgi not tutma ile tekrar edilmekte ve beynin konuyu daha rahat algılamasını sağlamaktadır. Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalarda not alarak çalışma yönteminin verim almada en etkili yol olduğu ispatlanmıştır. Yazılı hale getirilmeyen bilgi kalıcılık açısından yetersizdir. Bu sebeple öğrencinin fazla detaya girmeden kısa notlar alması hem basit hem de etkili bir yöntemdir. Ayrıca not almada renkli kalem ve materyallerin kullanımı not tutmayı daha zevkli bir iş haline getirecektir. Yazı düzenine dikkat etmek ve okunaklı yazılar yazmakta diğer hususlar kadar önemlidir.